Ubezpieczenia

Ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej OC objęta jest odpowiedzialność cywilna osoby, która kierując samochodem lub innym pojazdem, spowodowała szkodę na mieniu lub osobie. Ubezpieczenie obejmuje szkody, których następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia bądź też utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia. Zapewnia ochronę w przypadku szkód wyrządzonych innym osobom i jest ubezpieczeniem obowiązkowym w Polsce.

Pamiętaj:
Chcąc zmienić firmę ubezpieczeniową przyjdź do nas wcześniej, aby mieć czas na wypowiedzenie poprzedniego ubezpieczenia i wybór najlepszej dla siebie oferty.

Ubezpieczenie Auto-Casco AC zapewni Ci finansową rekompensatę w przypadku uszkodzenia lub utraty samochodu.

Dzięki ubezpieczeniu AC otrzymasz wypłatę odszkodowania gdy uszkodzenie pojazdu lub jego wyposażenia nastąpi wskutek:

  • zderzenia z innym pojazdem,
  • zderzenia z osobami, zwierzętami lub przedmiotami,
  • uszkodzenia pojazdu przez osoby trzecie,
  • zdarzeń losowych takich jak powódź, pożar lub nagłego działania innych sił przyrody,
  • działania czynników termicznych lub chemicznych,
  • gdy dojdzie do kradzieży pojazdu lub części jego wyposażenia,
  • próby kradzieży.

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków NNW pojazdów mechanicznych obejmuje szkody, do których doszło podczas jazdy lub bieżącej obsługi pojazdu. Chroni zarówno kierowcę jak i pasażerów.

TANIEJ DO 80%

O wysokości zniżki jaką otrzymuje klient decyduje bardzo wiele czynników. U nas możesz otrzymać nawet 80% zniżek. Chcesz dowiedzieć się więcej?

OFERTA W 5 MINUT

Cenisz swój czas? Chcesz szybko dowiedzieć się ile dokładnie będzie kosztowało Twoje ubezpieczenie? Obli- czymy Twoją składkę zaledwie w kilka minut.

NASI PARTNERZY